Na lazoch pri obci Hrušov v ekocentre Pod Lipkou, kde priebiehala kopletná rekonštrukcia starého kamenného domu sme nanášali hrubé a jemné hlinené omietky. Na hrubu omietku bola použitá miestná hlina a hlina zo stáreho vaľkového domu, ktorá bola dovezená. Na jemné omietky sme použili hlinené omietky Picas. Podklad bol kameň a pálená tehla.
ozio_gallery_nano